Tầm nhìn
Trở thành nhà phân phối & xúc tiến thương mại tin cậy nhất của khách hàng trong nước và quốc tế về thủ công – mỹ nghệ
Sứ mệnh
Cùng cộng đồng tiến bộ góp phần giữ gìn, tôn tạo và phát huy các giá trị văn hóa Việt qua các sản phẩm thủ công – mỹ nghệ
Giá trị cốt lõi
UY TÍN KHI LÀM VIỆC VỚI KHÁCH HÀNG VÀ ĐỐI TÁC
MINH BẠCH TRONG GIAO DỊCH VÀ QUY TRÌNH SẢN XUẤT
TIÊN PHONG KHAI PHÁ SẢN PHẨM MỚI TRONG NGÀNH